FPDF error: Not a JPEG file: https://image.bokus.com/images/9789138246290_200x_sa-starker-vi-den-personliga-integriteten-sou-201752-slutbetankande-fran-integritetskommitten_haftad.jpg